Czym jest współczynnik przepuszczalności światła szyby okiennej?

Posted on 03 marca 2019

Czym jest współczynnik przepuszczalności światła szyby okiennej?

Podstawowym zadaniem okien jest wpuszczanie do pomieszczenia światła słonecznego potrzebnego człowiekowi do zdrowego i efektywnego funkcjonowania w ciągu dnia. Dlatego właśnie współczynnik przepuszczalności światła szyby okiennej jest bardzo istotnym parametrem, który nie powinien być pomijany przy zakupie okien.

 

Rosnące parametry energooszczędności okien mogą zmniejszać współczynnik przepuszczalności światła. Dotyczy to m.in. szyb zespolonych z powłokami niskoemisyjnymi, które skutecznie ograniczają straty ciepła, ale mogą mieć wpływ również na inne właściwości okna.

Współczynnik przepuszczalności światła szyby okiennej

Światło w budynku mieszkalnym jest bardzo istotne dla prawidłowego i zdrowego funkcjonowania. Duża ilość światła słonecznego potrzebna jest zwłaszcza dzieciom, m.in. do prawidłowego rozwoju narządu wzroku. Światło dzienne wpływa także na gospodarkę hormonalną człowieka, dlatego przy jego braku możemy się skarżyć na obniżony nastrój.

Przepisy budowlane określają, że stosunek powierzchni okien (liczonej w świetle ościeżnic) do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8. Efektywna powierzchnia przezroczysta szyby nie została prawnie określona, toteż przepuszczalność światła może być różna dla poszczególnych szyb – w zależności od rodzaju szkła i zastosowanych powłok. Współczynnik przepuszczalności światła, oznaczony symbolem Lt (ang. Light transmission), to jeden z podstawowych parametrów okna. Określa on, jaka ilość widzialnego światła słonecznego padającego na szybę pod kątem 90˚ przedostaje się do wnętrza mieszkania. Współczynnik ten wyrażony jest procentowo – im wyższa jest jego wartość, tym więcej światła przedostaje się przez szybę do pomieszczenia. Co ważne, wskazuje on tylko ilość światła widzialnego, nie określa natomiast, ile energii słonecznej przedostaje się przez okno. Pakiet szyb zespolonych wykonany ze zwykłego szkła typu float może mieć współczynnik przepuszczalności do 90%. W przypadku zastosowania szkła niskoemisyjnego przepuszczalność spada do ok. 75%. Powłoki ograniczające przenikanie energii słonecznej do wnętrza budynku gwarantują maksymalną wartość współczynnika przepuszczalności światła na poziomie 72%, jeśli są wykonane z wykorzystaniem nowoczesnej technologii. Powłoki gorszej jakości mogą ograniczać przenikanie światła nawet do 32%.

Ekspozycja okien a ilość światła słonecznego w mieszkaniu

Poziom naturalnego oświetlenia w mieszkaniu określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z tym dokumentem minimalna ilość światła słonecznego, jaka powinna wpadać do budynku mieszkalnego, to 3 godziny w dniach równonocy – 21 marca i 21 września. Poziom nasłonecznienia powinien być również dopasowany do funkcji, jakie spełnia dane pomieszczenie, oraz do indywidualnych zapotrzebowań mieszkańców. Najwięcej słońca przez najdłuższy czas zapewniają okna południowe. Minusem takiej ekspozycji jest jednak to, że latem mieszkanie łatwo ulega przegrzaniu. Na rynku nieruchomości sporym zainteresowaniem cieszą się budynki z ekspozycją okienną w kierunku południowo-wschodnim, która zapewnia dużo światła naturalnego, ale jednocześnie nie stwarza ryzyka przegrzania. Najmniej światła dostarczają okna północne, dlatego pomieszczenia z oknami w tym kierunku często są chłodniejsze.

 

Współczynnik przepuszczalności światła to ważny parametr szyb okiennych – warto zwrócić na niego uwagę przy zakupie okien.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Pelargonie, czyli najpopularniejsze kwiaty balkonowe. Uprawa i pielęgnacja

Pelargonie są najbardziej lubianymi kwiatami balkonowymi, stosunkowo prostymi w uprawie. Wymagają systematycznego i obfitego podlewania oraz regularnego nawożenia. Na balkonie...

Zamknij